VAP Danışmanlığı

Geri

VAP Danışmanlığı

VAP yani Verimlilik Arttırıcı Proje danışmanlığı hizmetimizle, tesisinizde uygulanmasını düşündüğünüz veya tesisinizde yaptığınız enerji etüdü sonucu ortaya çıkan enerji verimlilik projeleri için fizibilite ve uygulama danışmanlığı sunmaktayız.

DANIŞMANLIK KAPSAMIMIZ

A   FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Tesisinizde ortaya konan Verimlilik Arttırıcı Projelerin maliyet-fayda analizleri yapılır. Gerek duyulması halinde tekrar ölçümler ve analizlerle elde edilen sonuçlar kesinleştirilir.

B   FİNANSAL DESTEK DANIŞMANLIĞI

Fizibilite çalışmaları sonucu uygun bulunan Verimlilik Arttırıcı Projeleriniz için uygun finansal çözümler ile projelerinizin hayata geçirilmesini kolaylaştırırız.

C  HİBE DESTEK BAŞVURU DANIŞMANLIĞI

Endüstriyel Tesisler uygulamaya geçireceği VAP’lar için, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden (YEGM) hibe desteği alabilmektedir. Bu destek için işletmenize gerekli danışmanlığı YEGM’den yetkili firma olarak size sunmaktayız. Bu hibe ile işletmeniz geri ödemesiz 300.000 TL’ye kadar proje uygulama hibe desteği alabilmektedir.

D  PROJE UYGULAMA VE UYGULAMA TAKİBİ

Uygun bulduğunuz projeleri talep etmeniz durumunda en iyi kalitede en uygun maliyetle hayata geçiriyor ve süreç takip ve raporlamasını yapıyoruz.

E  ENERJİ PERFORMANS ANLAŞMASI İLE PROJE UYGULAMA

Tesisiniz için uygun bulduğumuz enerji verimliliği projeleri için gerekli tüm maliyetleri üstlenerek projeleri hayata geçiriyor, performans takibi yapıp raporluyoruz. Elde edilen fayda karşılıklı sözleşmeye göre belirlenen süre ve oranlarda paylaşarak kazan-kazan ilkesiyle enerji tüketimlerinizi azaltmanızı sağlıyoruz.