Enerji İzleme Sistemi

Geri

Enerji İzleme Sistemi

“Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz”

Doğru enerji yönetimi izlemek ile başlar. Enerji tüketen sistemleri ve bu sistemlerin tüketimlerini etkileyen faktörleri izleyip sonuç çıkarmak ve sürekli iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak için “Enerji İzleme Sistemlerinin” kurulması bir ihtiyaçtır.

Enerji İzleme Sistemi, tesisinizde elektrik, yakıt, su, sıcak su, buhar, basınçlı hava gibi tüm tüketimleri ve bu tüketimlerin değişimine neden olabilecek sıcaklık, nem ve üretim adedi gibi tüm parametrelerin dilediğiniz yerden gerçek zamanlı izlenip, kayıt altına alınıp, istenildiği zaman raporlanmasını sağlayan sistemimizdir.

Şirketimiz EMAR; konunun uzmanı olan mühendislerimiz ile sizlerin gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak yapılan çalışmalar neticesinde tesisinize en verimli ve etkin izleme sistemini, anlaşılması ve kullanması en kolay yapıyla kurmayı taahhüt etmektedir. 

Enerji İzleme Sistemimiz ile;

1- Gerçek zamanlı enerji tüketimlerin takibi,

2- Geriye dönük tüketim kayıtları üzerinden raporlama,

3- Tüketimlerin bölümlere paylaştırılması (iç faturalama),

4- Reaktif tüketimlerin takibi ile cezaya girmenin önlenebilmesi,

5-Elektrik kalitesinin (Gerilim dalgalanması, harmonik vs. ) kayıt altına alınabilmesi

6- Tüketimlerin zamana bağlı değişimi ile ilgili doğru fatura analizlerinin yapılabilmesi

7- Sıcaklıkların takibi (Ortam, ekipman, akışkan vb.),

8- Ortam nem değerlerinin takibi,

9-Ortam aydınlık şiddetinin takibi,

10- Akışkan hatlarında debilerin takibi,

11- Akışkan hatlarında basınç değerlerinin takibi,

12- Buhar kapanlarının durumlarının takibi,

13- Ortam CO₂ ve CO oranlarının takibi,

14- Akışkan Ph, TDS değerlerinin takibi,

15- Akışkan seviye (jeneratör tankının, LNG/LPG tankının, su deposunun vb.) takibi,

Ve sizin talep edeceğiniz tesisinizdeki daha birçok konunun izlenmesi, kayıt altına alınması, analiz edilmesi, raporlanması ve belirlenecek sınır değerlerde sms ve/veya elektronik posta ile ilgili kişilere uyarı gönderilmesi, kuracağımız sistem ile sağlanabilmektedir.