Enerji Yönetim Hizmeti

Geri

Enerji Yönetim Hizmeti

Endüstriyel Tesisler ile Ticari, Kamu ve Konut tipi binalar için verdiğimiz bu danışmanlık hizmetimiz sayesinde tesisinizin enerji tüketimleri periyodik analiz edilip raporlanır, problemler masaya yatırılır, saha çalışmaları yapılarak Verimlilik Arttırıcı Projeler yakalanır, raporlanır ve talep edilirse proje uygulamaları yapılarak enerji tüketimleri aşağı çekilir.

DANIŞMANLIK KAPSAMIMIZ

A   PROSES (SÜREÇ) BAZLI ENERJİ İZLEME YAKLAŞIMININ KURGULANMASI

Süreç Yönetim yaklaşımı ile enerji tüketilen tüm iş süreçlerinizde beklenen çıktı değerlerine ulaşarak iç ve dış müşteri memnuniyetinin arttırılması amacıyla enerji girdi değerleri ve süreç faaliyetlerinin en verimli ve etkin yönetimine yönelik yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

B  SAHA ÇALIŞMALARI

Tesisinize uzman mühendislerimizle yapacağımız periyodik ziyaretler ile enerji tasarruf potansiyeli öngördüğümüz noktalarda inceleme ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilir.

C   FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Tesisinizde yaptığımız inceleme ve ölçümler sonucunda elde ettiğimiz verilerle potansiyel enerji “Verimlilik Arttırıcı Projelerin” (VAP) maliyet-fayda analizleri yapılır.

D  UYGULAMA VE UYGULAMA TAKİBİ

Fizibilite çalışmaları sonucu ortaya çıkan VAP projeleri, talep etmeniz durumunda en iyi kalitede en uygun maliyetle hayata geçirilir, uygulama sonucunun takibi yapılarak raporlanır.

E  PERİYODİK TOPLANTILAR 

Talep ettiğiniz sıklıkta tesisinizin enerji tüketim profilini, yapılabilecek enerji verimlilik projelerini, bu projeler için fizibilite analizlerini, devam eden projelerin durumlarını içeren “Enerji Yönetim Toplantıları” düzenlenir.

F   KANUNİ ZORUNLULUKLARIN KARŞILANMASI

Toplam 20.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 500 TEP üzeri enerji tüketimi olan Ticari Binalar ile toplam 10.000 m2 inşaat alanından fazla veya yıllık 250 TEP üzeri enerji tüketimi olan Kamu Binalarının “Enerji Yöneticisi” bulundurma zorunluluğunu karşılıyor ve her yıl yapılması zorunlu olan enerji tüketim bildirimlerini sizin adınıza yaparak cezalı duruma düşmenizi önlüyoruz.

Şirketimiz EMAR, “Enerji Yönetim Danışmanlık” hizmetimiyle, sizlerle birlikte kurgulayacağımız Enerji Yönetimi Sistemi sayesinde tesisinizde ile @ arasında enerji tüketimlerinizi düşürme imkanı sunmayı amaçlamaktadır.