Eğitimlerimiz ve Amaçları

Geri

Eğitimlerimiz ve Amaçları

Yetkili Servis Eğitimleri

Hizmetin en önemli unsuru olan Yetkili Servislerimizde çalışan teknik ve idari personellere planlar kapsamında sürekli olarak eğitimler düzenlenmektedir. ECA-SEREL ürünlerine müşterilerimizde hizmet veren tüm çalışanların eğitim belgeli olması zorunluluktur. Bu kapsamda yapı, ısı, kurumsal hizmetlere yönelik teknik, idari, iş güvenliği, çevre, iletişim, davranış, bilgisayar vb başlıklarda eğitimler düzenlenmektedir. Yetkili servislerin branş ve oryantasyona yönelik eğitimleri yıllık ve üçer aylık dönemlerde yayınlanan planlarla  eğitim faaliyetleri yapmaktır. Servis eğitimlerinde yeni teknolojiler kullanılarak uzaktan erişimle eğitimlere katılım, Seremar servis programı e-kütüphane modülü ile eğitim sunum ve videolarına ulaşımları sağlanmaktadır. Hazırlanan teknik bültenler ile yetkili servislere sürekli geri bildirimler yapılmaktadır.

Personel Eğitimleri

Şirketimizin en önemli kaynağı olaran çalışanlarına yönelik sürekli ve planlı olarak teknik, idari, kalite, kariyer, metod, iletişim, davranış vb eğitimler düzenlenmektedir. İç ve dış eğitimcilerden alınan eğitimler ile çalışanlarımızın kişisel gelişimleri sağlanmaktadır. Çalışanlarımız ile yapılan yıllık performans değerlendirme sonuçları, eğitim talep ve ihtiyaçları analiz formları, personel kariyer haritaları vb sistemler kapsamında planlamalar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Sıhhi Tesisat Uyum Kursları

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, sıhhi tesisatçılığı ve doğalgaz tesisatçılığını meslek edinmiş sektör ilgililerinin yeni teknolojilere uyumu, çevre duyarlılığı, iş güvenliği, yasal mevzuatlar, iletişim ve davranış,  ürün montajlarında doğru uygulamalar ile ülke ekonomisine zarar verecek uygulamaların engellenmesi hedeflenmektedir. Yurt genelinde Endüstri Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda kullanılan eğitim ürünleri uygulama sonunda ilgili okula hibe edilerek öğrencilerin teknik eğitimlerin de kullanımına sunulmaktadır. Ülkemizde doğalgaz gelişim ve yayılımı ile paralel planlamalar yapılarak tesisat ustalarının bu konudaki bilgi seviyesini arttıracak uygulamalarda eğitimlere dahil edilmektedir.

Mamul Seminerleri

Isı ve yapı grubu ürünlerimize yönelik müşterilerimiz, gaz dağıtım şirketleri, mimar, mühendis, tesisatçı, doğalgaz yetkili firmalar, satın alma yetkilileri, otel teknik müdürleri, kamu yetkilileri, üniversiteler, teknik okullar vb pek çok sektör ilgilisi ve profesyonelin katılımlılarına açık olarak üretici/satış şirketlerimizin yetkililerinin de katılımıyla yeni teknolojiler, hijyen, tasarruf vb üstün özellikleri sunan yapı ve ısıs grubu ürünlerimizin tanıtımları yapılarak, montaj, doğalgaz da güvenlik, yakıt ekonomisi vb hususları içeren seminerler düzenlenmektedir. Elginkan Vakfı hakkında bilgilendirmeler yapılarak Elginkan Topluluğu’nun farklılıkları ve ülkemize sağladığı katkılar paylaşılmaktadır. Seminerler kapsamında müşterilerimize sunulan ürünlerin tanıtımı yapılarak, Elginkan Topluluğu tanıtımına katkıda bulunmak ve müşterilerimizin istek ve geri bildirimlerini almak amaçlanmaktadır.

Bayi Mühendis/Montör ve  Proje Satış eğitimleri

Üretici ve Satış şirketlerimizin müşterilerimize sundukları ısı ve yapı grubu ürünlerinin montajlarının yapılması, projelendirme ve satış öncesinde ısı kaybı/ısı kazancı hesaplarının yapılması, tesisat ile ilgili kuralların gözden geçirilmesi amacıyla eğitim planları hazırlanmaktadır. Yurt genelinde belirlenen oteller, eğitim merkezleri vb alanlarda eğitim katılımcılarına sunumlar gerçekleştirilmektedir. Eğitimlere katılım ücretsizidir. Eğitimlerle yapı ve ısı grubu ürünlerin doğru montajlarının yapılarak son kullanıcı müşterimize ürünlerinin en iyi hizmeti vermesi amaçlanmakta, ülke ekonomisine verilecek zararların engellenmesi, müşterilerimize ilk seferde doğru hizmetin sunulması hedeflenmektedir.

Topluluk İçi Eğitimler

Elginkan Topluluğu şirketlerinde görev alan satış, pazarlama, mühendis vb kadrolarda faaliyet gösteren çalışanlara yönelik teknik ve kalite yönetim sistemleri, toplam kalite konularını kapsayan planlı eğitim  faaliyetleri yürütmektedir. Şirketimiz Yönetici ve eğitimcileri Elginkan Topluluğu eğitimci havuzunda görev almaktadırlar.

Topluluk Dışı Eğitimler

Elginkan Topluluğu şirketleri haricindeki şirketlerden (mekanik taahhüt, inşaat firmaları, banka inşaat emlak birimleri vb) ve kuruluşlardan (gaz dağıtım şirketleri, okullar, meslek odaları, belediyeler vb) gelen talepler ve Şirketimizin önerileri kapsamında teknik ve kalite yönetim sistemleri, toplam kalite konularını kapsayan planlı eğitim  faaliyetleri yürütmektedir.

Toplum Bilinçlendirme Seminerleri

Müşterilerimizin günlük yaşamalarında önemli yer tutan, alış verişlerinde güvenlik, usulsüz satış vb hususlarda haklarını koruyan  “4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunun” kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan iş birliği ile  yurt genelinde tüketicilere haklarını ve kanun kapsamının anlatıldığı eğitimler planlamakta ve düzenlenmektedir. Eğitimlere katılan tüketicilerimize kanun kitapçığı hediye edilmektedir.

 

Yerinde Eğitimler

2005 yılından bu yana teknik donanımlı eğitim aracı ile yurt genelinde bayi mühendis, montör, tesisatçı ve  yetkili servis teknisyenlerine yerinde eğitim uygulamaları yapılmaktadır. Uygulama ısı ve yapı grubu ürünlerine yönelik gerçekleştirilmektedir.