PROTEUS PREMİX KULLANIM İZAHI

Geri

PROTEUS PREMİX KULLANIM İZAHI

PROTEUS PREMİX KULLANIM İZAHI

Kombiyi çalıştırmadan önce elektrik tesisatı üzerinde yer alan şalterin açık olduğundan, tesisat üzerinde yer alan doğalgaz vanasının açık olduğundan ki vananın kolu gövdesiyle aynı doğrultuda ise açık demektedir. Radyatör dönüş hattı üzerinde yer alan vananın açık olduğundan, şebeke girişinde yer alan vananın açık olduğundan bütün tesisatlarda bulunmamakla beraber eğer sizin tesisatınızda da mevcut ise şebeke çıkış hattı üzerinde yer alan vananın açık olduğundan radyatör gidiş hattı üzerinde yer alan vananın açık olduğundan ve drenaj hattının uygun bir gidere bağlı olduğundan emin olunmalıdır. Proteus Premix kombilerimiz sol üst tarafta yer alan açma kapatma düğmesi yardımıyla açılır. Kombiye elektrik ilk verildikten sonraki ilk açılışta AP Modu karşılar. AP Modu otomatik hava tahliye modu olup yaklaşık 1.5 dakika sürecektir. Tavsiyemiz bu süre boyunca hiçbir işlem yapmadan bu modun kendiliğinden çıkmasını beklemek olmalıdır.

Kombinin ekranına baktığımızda 2 tane simge görürürüz bunlardan bir tanesi kullanım suyu simgesi diğeri radyatör simgesidir. Kombi hangi fonksiyon için çalışmaktaysa o simge yanıp söner. Ör. şuan da bu kombimize baktığımızda radyatör simgesinin yanıp sönmekte olduğunu görüyoruz bu kombinin şuan da merkezi ısıtma için devrede olduğunu göstermektedir. Kombinin 2 farklı çalışma modu bulunur bunlardan bir tanesi sadece sıcak su kullanımı için yaz konumu diğeri ise kışın seçtiğimiz merkezi ısıtma kış konumudur. Yaz konumunda kombi sadece sıcak su açıldığı zaman devreye girecektir. Kış konumunda ise sıcak su önceliği ile radyatörleri de birlikte ısıtır. Çalışma modu yine açma/kapatma düğmesi ile değiştirilir. Ör. Ekranda sadece musluk simgesi görüyorsak bu yaz konumunu ifade eder mod değiştirme tuşuna bir kez bas çek yaptığımızda radyatör simgesi ile birlikte görülen musluk simgesi kış konumuna alındığını gösterir. Radyatör sıcaklıkları da sağ tarafta yer alan alan 2 (+)(-) tuşuyla arttırılıp düşürtülebilir. Eğer oda termostatı kullanılıyor ise kombi ayar değerinin 60° 'de sabit bırakılması oda termostatından ise istenilen oda sıcaklığının ayarlanması yeterli olacaktır. P.Premix kombilerimizde sıcak su ayarı ise sol tarafta yer alan (+)(-) tuşlarıyla arttırılıp azaltılabilir. Sıcak su kullanımında tavsiyemiz yeterli su akışı olduğu sürece istenen sıcaklığında kombi üzerinden ayarlanması soğuk su ile armatürler üzerinden ılıştırılma yapılmamasıdır. Bir hata durumunda önce kullanım kılavuzunda ilgili hatanın ne olduğuna bakılmalı gerekiyorsa reset işlemi yapılmalıdır. Resetleme işlemi sağ üst tarafta yer alan "R" tuşu yardımıyla yapılır. Düşük voltaj yada düşük su basıncı gibi arızalarda hata giderilmedikçe kombi arızadan çıkmayacaktır. Yani reset işlevi çalışmaz. F37 Düşük Su Basıncı hatasını görüyoruz, su basıncının 0.2 bar olduğunu kombi bize söylüyor fakat su doldurmadığımız için reset işlemi çalışmıyor. Böyle bir durumda arızanın niteliğine göre voltajın yükselmesini beklemek veya su basıncı düşük ise kombiye su basmak kombinin arızadan çıkması için yeterlidir. Şuan su basma işlemi yapılıyor ve hiç reset tuşuna basmadığımız halde kombinin arızadan çıktığını görüyoruz.